Tilmelding DM løb

Hvis du bliver forhindret i at deltage i et løb, bedes du sende en mail til dmru@mail.dk


Deadline for tilmelding til det enkelte løb - er max. 10 dage, vil fremgå af invitationen.


Herefter har den enkelte klub mulighed for at aflyse/få flyttet løbet, hvis ikke der er tilmeldte nok til gennemførelse. Dette gøres ved at klubben henvender sig til DMRU's bestyrelse - og så er det dem der træffer den nødvendige afgørelse.


Mulighed for tilmelding efter deadline/eftertilmelding, samt på løbsdagen mod betaling af et gebyr af samme størrelse som startgebyret. (Dette gælder ikke for Digital Scale Racing).


8. juni 2021


Tilmelding til de enkelte løb i de forskellige klasser - åbnes der op for når der foreligger invitationer til de enkelte løb.