DMRU    DMRU - Dansk Mini Racing Union - DMRU
Dansk Mini Racing Union har eksisteret siden 28. september 1968, da nogle entusiastiske mennesker tog initiativ til et møde i Silkeborg, hvor repræsentanter fra mange af landets førende miniracingklubber deltog og fik sat nogle rammer for et fælles samarbejde omkring regler, løbsplanlægning m.v.

Ialt 22 delegerede mødtes hos værtsklubben Silkeborg og Omengs Mini Racingklub (SOMR), og ialt 11 klubber fra Aalborg, Århus, Randers, Løgstør, Hårup, Kjellerup, Københavnsområdet samt naturligvis Silkeborg var repræsenteret.Unionens første formand var Hans T. Lorentzen, der...som en del øvrige miniracing-folk iøvrigt, senere også blev en kendt personlighed i R/C-kredse (fjernstyrede modelracerbiler).


Mange klubber er i de mere end 5 årtier desværre lukket, men til gengæld er mange nye kommet til. Nogle enkelte har dog været med helt fra starten eller en stor del af årene, som f.eks. AMK (nu AMRK) i Aalborg og OMR i Odense, som må betegnes som nogle af landets ældste, nulevende og stadig aktive klubber.

Idag er sporten inddelt i to former for mini-racing - den gren, som det hele har udviklet sig til siden 1968, SLOT-RACING, hvor der køres på baner bygget af træ, og hvor bilernes hastighed er en primær faktor......og i nyere tid, den del som kaldes SCALE-RACING, hvor der køres på både træ- og plastbaner, og hvor der i høj grad også fokuseres meget på skala-lighed med rigtige racerbiler.


Herunder ses samme model i begge versioner.                                     Porsche GT1-98 i Slot Racing version                                                         Porsche GT1-98 i Scale Racing Version

Der køres typisk med to skalastørrelser.....1:24 og 1:32, dog er 1:24 mest udbredt i SLOT- og 1:32 mest anvendt i SCALE-RACING.

Der er forskellige klasseinddelinger og typer, som vi ikke vil gå så meget ind i her, da der på mange af vore medlemsklubbers hjemmesider findes gode beskrivelser af de forskellige typer og modeller.Det koster ikke noget for en klub at være medlem af DMRU, så har I en klub, er der ingen grund til at tøve!.....send os en mail med de forskellige informationer, og I bliver føjet til medlemslisten og modtager diverse information.