SCX udvalg

Digital Slot Racing Udvalg - således er arbejdsstrukturen i udvalget:Udvalget kontaktes bedst på e-mail. Se udvalgssiden.  Ved hastesager kan mobil anvendes.


Mødestruktur:


Udvalget mødes enten fysisk / via Skype eller telefon, 1 gang i kvartalet – startende med mandag d. 23.            marts 2015. Her laves opsamling på de kørte løb, og der behandles indkomne forslag / ændringer.     Beslutningsreferat bliver sendt til DMRU som lægger dette på hjemmesiden.


Forslagsbehandling:


Større ændringsforslag til reglement og løbsstruktur, skal fremsendes skriftligt til formanden. For rettidig behandling, skal forslaget fremsendes seneste 14 dage før udvalgsmødet.

Mindre ændringsforslag såsom tilføjelse af bil i en klasse, undtagelser for dæk størrelser mm., behandles ad-hoc. Det er dog udvalget der egenhændigt vurderer forslagets omfang, og behandler det herefter.


Infoflow:


Alle beslutningsreferater vil blive publiceret på DMRU’s hjemmeside. Ved vigtige ændringer i forhold til reglement og løbsafvikling, vil der tilgå en mail / brev, direkte til de registrerede klubber