Udvalg tilknyttet vognreglementer

Udvalg - tilknyttet de enkelte vognklasser - 2020


Det er i.h.t. vedtægter §3 muligt at nedsætte et udvalg – til at arbejde med vognreglementet i den enkelt klasse.


For Scaleauto: Der vælges personer for hver af de 3 regioner – og de vælges for det kommende år, ved finale løbet.


For S16D & OPEN 32: - For 2022 vælges S16D/1/32 på første løb – (Delegeretforsamling 2021).

 

På Delegeretforsamling november 2022 – er reglerne for 2023:

Valg på Delgeretforsamling

- Hvor man ikke behøver at være tilstede

- Maks 3 i udvalg

- Maks 1 fra hver klub


Senest 14 dage efter etablering af udvalg, indsendes: – Mødestruktur for udvalget – forslagsbehandling –

infoflow - hvem består udvalget af og kontaktperson til bestyrelsen, således dette kan fremgå af DMRU’s hjemmeside.

Ligeledes informeres om enhver ændring, der måtte finde sted i et givet udvalg.


Det er på DMRU’s hjemmeside evt. ændringer i en klasses vognreglement videreformidles.


2022


1:24 S16D & OPEN 32   -  kontaktpersoner:


Erik Noltensmeier         mob. 21 29 46 20      nmcet122@yahoo.dk            valgt 30. jan. 2022 

Jens Otto Fredriksen   mob. 51 56 32 80      jens.racerc.dk@gmail.com   valgt 30. jan. 2022 

Vakant                                 mob.Således arbejder udvalget


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1:24 - Retro F1 - kontaktpersoner 2020:


René Glæsel                 mob. 60 80 46 48          glaesel.dk@gmail.com

Anders Hybschmann

Klaus W. Mølvig                                               kwm@vip.cybercity.dk             


Således arbejder udvalget


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2023


1:24 - Scaleauto -  kontaktpersoner:


Bo Lundgreeen SMRK   ØST                              boskaerm@gmail.com      valgt 8. oktober 2022 

Søren Bøgebjerg           SYD                                     sbb@live.dk                       valgt 8. oktober 2022                          

Thorkild Hjorth           NORD  mob.  51 38 29 05      thorkild.hjorth@icloud.com   valgt 8. oktober 2022 
Således arbejder udvalget


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


2020Digital Scale Racing  -   kontaktpersoner:
Således arbejder udvalget