Har stået på forsiden

Herunder info der har været at finde på forsiden:

 

26. december 2018

Det har desværre været nødvendigt at flytte DM i S16D, 1/32 OPEN fra 10 februar til 3. februar 2019

Se løbskalender for 2019

 

6. november 2018

Nyhedsbrev DDSR:

Nyhedsbrev fra DDSR - Danish Digital Scale Racing 2018

 

26. december 2018

Referat fra Delegeretforsamlingen 2018

 

1. december 2018

 

TILLYKKE:

Danmarksmester 2018 - 1/24 Scaleauto - René Glæsel - Woodracing

Danmarksmester 2018 - 1/32 Digital GT - Henrik Jensen - Sorø Slot Car Club

Danmarksmester 2018 - 1/32 Digital Trans AM - Henrik Jensen - Sorø Slot Car Club

Danmarksmester 2018 - 1/32 OPEN - Erik Noltensmejer - Racefun

Danmarksmester 2018 - 1/24 S16D - Steen Michaelsen - Racefun

 

1. oktober 2018

DMRU havde 50 års jubilæum den 28. september 2018.

Dette blev markeret med en Jubilæumsreception den

30. september - hos LMK Middelfart.

DMRU siger tak til de fremmødte - og til LMK for at lægge

lokaler til arrangementet.

 

4. august 2018

 

Nyt fra Vognudvalget i S16D & 1/32:

"Vognudvalget S16D 1/32 og DMRU har vedtaget at

der må anvendes kugleleje i can ende af 1/32 open

motor PS 4002B med virkning fra næste løb 26 august 2018"

 

27. Februar 2018

VIGTIGT:

Vognudvalget for Scaleauto har besluttet at der skal anvendes en anden motor til DM løbene.

Beslutninger er gældende fra næste DM løb hos MMRK/Ikast d. 8. April 2018

Den motor der skal benyttes er: NSR 3026 King 25k EVO (BLÅ) - og kun den!

Ligeledes er min. diameter på baghjulene ændret fra 26.5 mm. til 26.0 mm

Vognreglement for klassen ses h

 

 

15. januar 2018 Der er redaktionelle opdateringer af Banereglementet 2018- de kan ses her.

Der er en 2018 udgave af "Egenkontrol af Bane" - kan hentes her.

 

26. november 2017

DMRU reglement for 2018

Referat fra netop afholdt Delegeretforsamling 2017

Der er i forhold til 2017 små ændringer i Vognreglementet Scaleauto - CHECK det.

 

 

15. oktober 2017

Invitation til Delegeretforsamling d. 26 november 2017: INVITATION

 

25. oktober 2017

Tilmelding til Delegeretforsamling d. 26. november 2017 på siden - Tilmelding til løb

 

10. november 2017

Materiale - til download - til brug for kommende Delegeretforsamling

 

 

 

 

2. oktober 2017

Husk inden 31. oktober - at der skal laves løbsansøgninger for 2018

Husk at læse retningslinierne for brug af skemaet: Løbsansøgninger 2018 (senest 31. oktober)

 

15. oktober 2017

Invitation til Delegeretforsamling d. 26 november 2017: INVITATION

Skema til brug for indsendelse af forslag til Delegeretforsamlingen (senest 5. november)

 

 

 

7. juli 2017

Scaleauto udvalget har pr. 1. juli bestemt flg. ændringer til vognreglementet:

 

Scaleauto 991 GT3 RSR – karosse tilladt.

Hvorledes tilføjes vægt på – Dodge Viper samt Porsche 991 GT3

Forhjul SC-2702P tilladt. - Ny min. dia. er 25.4 mm.

 

Det hele kan ses i reglementet:

http://dmru.dk/dmru/index.html

 

 

29. marts 2017

 

Præcisering:

 

Vedrørende DMRU's løbsreglement §1- for både Slot & Scale

Tilmelding og Teknisk kontrol.

 

Kørere, der ønsker at deltage, skal være tilmeldt ved teknisk kontrol. Samtidigt betales startpenge,

hvis dette ikke er sket forud.

Der foretages Teknisk Kontrol (TK) med efterfølgende Parc Fermé under kvalifikation og løbs start.

Godkendte biler og karosser kan markeres med identifikationsmarkering.

For at kunne deltage skal bilen være indleveret til Teknisk Kontrol inden for den annoncerede tid.

For biler der er indleveret inden teknisk kontrol lukker men ikke opnår godkendelse gives køreren

yderligere 10 minutter til at udbedre og indlevere bilen til godkendelse.

Kan bilen herefter stadig ikke godkendes vil deltagelse i kvalifikation ikke kunne finde sted, og kører

placeres i lavest rangerende heat.

Biler der efter den forlængede tid ikke har opnået godkendelse placeres i Parc Fermé og må for at

kunne deltage udbedres, og godkendes i det heat hvor den deltager, enten under opvarmning eller under løb.

 

Repareres/udskiftes dele på en bil under opvarmning skal den kontrolleres inden løbs start.

Kontrol af biler serviceret under opvarmning kan begrænses til kontrol af den udførte reparation/ændring.

 

27. feb. 2017

 

Præcisering:

 

Vedrørende pointgivning ved DM løb.

 

Under henvisning til løbsregler §2, skal deltagere som ikke ønsker at køre en heatrunde meddele

dette til løbslederen inden start.

Dette burde indikere at man for at få point skal stille til start. DMRU bestyrelse har for at tydeliggøre

regler for pointoptjening vedtaget at der i løbsreglement tilføjes følgende tekst:

 

"For at opnå point skal bil og kører stille til start"

 

Tekst er d.d. at finde i løbsreglement §11 Point - for både Scale -og Slotrace.

 

 

30-9-16-16.00

For de klubber der vil afholde DM løb i 2017, er det nu skemaet herunder skal udfyldes og indsendes, inden 31. oktober.

 

Skema til løbsansøgninger 2017

 

15-8-2016-20.00

Klubbernes opfordres til at følge nedenstående til fælles bedste.

Det skal bemærkes at der er tale om forhold der er at finde i vore vedtægter og regler.

For medlemskab af DMRU er det et krav, at formularerne “Klubregistrering” og “Baneregistrering”

udfyldes og indsendes til DMRU’s sekretariat.

Hvis en klub vil afholde DM løb kræves yderligere følgende:

• I perioden 1. oktober til 31. oktober indsendes den fortrykte DMRU løbsansøgningsformular.

Hvis der er nedsat udvalg i klassen kan udvalg fastlægge løbskalender til indsendelse.

• Hvert år, inden 1. oktober, skal følgende indsendes:

a) Oplysninger om den enkelte klub, ved anvendelse af DMRU blanketten Klubregistrering.

b) Oplysninger om klubbens bane, ved anvendelse af DMRU blanket Baneregistrering.

c) Klubbens egenkontrol af bane, ved anvendelse af arket "Formular til egenkontrol af bane".

Ved ændringer i ovenstående pkt. a+b+c skal oplysninger herom også indsendes.

Klubbernes opmærksomhed henledes endvidere på reglerne/terminer for udsendelse af invitationer til DM løb.

19-8-2016-08.00

Det er ikke muligt at tilmelde sig til klassen 1:24 GT for resten af 2016 (er taget af løbsprogrammet, grundet ingen tilmeldinger).

 

18. maj 2016 - 08.33

KMRC - Kolding har valgt at aflyse DM løbet d. 22. maj i klasserne

CanAM & Retro F1

 

6-3-2016-20.00

DMRU VEDTÆGTER §16 - TILMELDING TIL DM

Man skal være medlem af en klub under DMRU for at deltage i DM-løb

 

3-1-2016-09.00

1. afd. DM - i klassen 1/24 Hardbody GT d. 10. januar hos HMRK, er aflyst - grundet ingen tilmeldinger

SCALEAUTO klassen, samme sted/dato, afvikles som planlagt - med meget stor tilslutning

 

13-12-2015-08.40

GT/Scaleauto. Klasserne samkøres men præmieres særskilt.

Klubben må aflyse den ene klasse hvis der ved tilmeldingsfrist ikke er tilmeldte i denne.

Klubben er kun forpligtet til præmier i forhold til de ved tilmeldingsfrist tilmeldte,

- jf. Vedtægter §15.

 

GT og Scaleauto samkøres (afvikles med begge klasser på banen samtidig) under

anvendelse af spændingsregulatorer for GT

- jf. Banereglement Scaleracing §1.

 

 

 

__________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved - DMRU - Dansk Mini Racing Union webmaster: dmru@mail.dk