Har stået på forsiden

Herunder info der har været at finde på forsiden:

 

 

 

15. oktober 2017

Invitation til Delegeretforsamling d. 26 november 2017: INVITATION

 

25. oktober 2017

Tilmelding til Delegeretforsamling d. 26. november 2017 på siden - Tilmelding til løb

 

10. november 2017

Materiale - til download - til brug for kommende Delegeretforsamling

 

 

 

 

2. oktober 2017

Husk inden 31. oktober - at der skal laves løbsansøgninger for 2018

Husk at læse retningslinierne for brug af skemaet: Løbsansøgninger 2018 (senest 31. oktober)

 

15. oktober 2017

Invitation til Delegeretforsamling d. 26 november 2017: INVITATION

Skema til brug for indsendelse af forslag til Delegeretforsamlingen (senest 5. november)

 

 

 

7. juli 2017

Scaleauto udvalget har pr. 1. juli bestemt flg. ændringer til vognreglementet:

 

Scaleauto 991 GT3 RSR – karosse tilladt.

Hvorledes tilføjes vægt på – Dodge Viper samt Porsche 991 GT3

Forhjul SC-2702P tilladt. - Ny min. dia. er 25.4 mm.

 

Det hele kan ses i reglementet:

http://dmru.dk/dmru/index.html

 

 

29. marts 2017

 

Præcisering:

 

Vedrørende DMRU's løbsreglement §1- for både Slot & Scale

Tilmelding og Teknisk kontrol.

 

Kørere, der ønsker at deltage, skal være tilmeldt ved teknisk kontrol. Samtidigt betales startpenge,

hvis dette ikke er sket forud.

Der foretages Teknisk Kontrol (TK) med efterfølgende Parc Fermé under kvalifikation og løbs start.

Godkendte biler og karosser kan markeres med identifikationsmarkering.

For at kunne deltage skal bilen være indleveret til Teknisk Kontrol inden for den annoncerede tid.

For biler der er indleveret inden teknisk kontrol lukker men ikke opnår godkendelse gives køreren

yderligere 10 minutter til at udbedre og indlevere bilen til godkendelse.

Kan bilen herefter stadig ikke godkendes vil deltagelse i kvalifikation ikke kunne finde sted, og kører

placeres i lavest rangerende heat.

Biler der efter den forlængede tid ikke har opnået godkendelse placeres i Parc Fermé og må for at

kunne deltage udbedres, og godkendes i det heat hvor den deltager, enten under opvarmning eller under løb.

 

Repareres/udskiftes dele på en bil under opvarmning skal den kontrolleres inden løbs start.

Kontrol af biler serviceret under opvarmning kan begrænses til kontrol af den udførte reparation/ændring.

 

27. feb. 2017

 

Præcisering:

 

Vedrørende pointgivning ved DM løb.

 

Under henvisning til løbsregler §2, skal deltagere som ikke ønsker at køre en heatrunde meddele

dette til løbslederen inden start.

Dette burde indikere at man for at få point skal stille til start. DMRU bestyrelse har for at tydeliggøre

regler for pointoptjening vedtaget at der i løbsreglement tilføjes følgende tekst:

 

"For at opnå point skal bil og kører stille til start"

 

Tekst er d.d. at finde i løbsreglement §11 Point - for både Scale -og Slotrace.

 

 

30-9-16-16.00

For de klubber der vil afholde DM løb i 2017, er det nu skemaet herunder skal udfyldes og indsendes, inden 31. oktober.

 

Skema til løbsansøgninger 2017

 

15-8-2016-20.00

Klubbernes opfordres til at følge nedenstående til fælles bedste.

Det skal bemærkes at der er tale om forhold der er at finde i vore vedtægter og regler.

For medlemskab af DMRU er det et krav, at formularerne “Klubregistrering” og “Baneregistrering”

udfyldes og indsendes til DMRU’s sekretariat.

Hvis en klub vil afholde DM løb kræves yderligere følgende:

• I perioden 1. oktober til 31. oktober indsendes den fortrykte DMRU løbsansøgningsformular.

Hvis der er nedsat udvalg i klassen kan udvalg fastlægge løbskalender til indsendelse.

• Hvert år, inden 1. oktober, skal følgende indsendes:

a) Oplysninger om den enkelte klub, ved anvendelse af DMRU blanketten Klubregistrering.

b) Oplysninger om klubbens bane, ved anvendelse af DMRU blanket Baneregistrering.

c) Klubbens egenkontrol af bane, ved anvendelse af arket "Formular til egenkontrol af bane".

Ved ændringer i ovenstående pkt. a+b+c skal oplysninger herom også indsendes.

Klubbernes opmærksomhed henledes endvidere på reglerne/terminer for udsendelse af invitationer til DM løb.

19-8-2016-08.00

Det er ikke muligt at tilmelde sig til klassen 1:24 GT for resten af 2016 (er taget af løbsprogrammet, grundet ingen tilmeldinger).

 

18. maj 2016 - 08.33

KMRC - Kolding har valgt at aflyse DM løbet d. 22. maj i klasserne

CanAM & Retro F1

 

6-3-2016-20.00

DMRU VEDTÆGTER §16 - TILMELDING TIL DM

Man skal være medlem af en klub under DMRU for at deltage i DM-løb

 

3-1-2016-09.00

1. afd. DM - i klassen 1/24 Hardbody GT d. 10. januar hos HMRK, er aflyst - grundet ingen tilmeldinger

SCALEAUTO klassen, samme sted/dato, afvikles som planlagt - med meget stor tilslutning

 

13-12-2015-08.40

GT/Scaleauto. Klasserne samkøres men præmieres særskilt.

Klubben må aflyse den ene klasse hvis der ved tilmeldingsfrist ikke er tilmeldte i denne.

Klubben er kun forpligtet til præmier i forhold til de ved tilmeldingsfrist tilmeldte,

- jf. Vedtægter §15.

 

GT og Scaleauto samkøres (afvikles med begge klasser på banen samtidig) under

anvendelse af spændingsregulatorer for GT

- jf. Banereglement Scaleracing §1.

 

 

 

__________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved - DMRU - Dansk Mini Racing Union webmaster: dmru@mail.dk