Udvalg tilknyttet vognreglementer

Udvalg - tilknyttet de enkelte vognklasser - 2019

 

Det er i.h.t. vedtægter §3 muligt at nedsætte et udvalg – til at arbejde med vognreglementet i den enkelt klasse.

 

Udvalget nedsættes ved et løb i klassen.

Udvalgets medlemmer vælges, blandt de fremmødte deltagere, ved afstemning med almindeligt flertal, valgresultatet

offentliggøres herefter. Et udvalg skal bestå af min. 3 personer.

Valgperioden er kalenderåret.

 

Senest 14 dage efter etablering af udvalg, indsendes: – Mødestruktur for udvalget – forslagsbehandling –

infoflow - hvem består udvalget af og kontaktperson til bestyrelsen, således dette kan fremgå af DMRU’s hjemmeside.

Ligeledes informeres om enhver ændring, der måtte finde sted i et givet udvalg.

 

Det er på DMRU’s hjemmeside evt. ændringer i en klasses vognreglement videreformidles.

 

2019

 

1:32 - Open, 1:24 S16D - kontaktpersoner:

 

Erik Noltensmeier mob. 21 29 46 20 nmcet122@yahoo.dk

Jan Pieler mob. 40 40 76 91 jan.pieler.JP@gmail.com

Lasse Kristensen mob. 42 67 10 27 lasse.esr@gmail.com

 

 

Således arbejder udvalget

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1:24 - Retro F1 - kontaktpersoner 2017:

 

René Glæsel mob. 60 80 46 48 glaesel.dk@gmail.com

Anders Hybschmann

Klaus W. Mølvig kwm@vip.cybercity.dk

 

 

 

Således arbejder udvalget

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2019

 

1:24 - Scaleauto - kontaktpersoner:

 

René Glæsel mob. 60 80 46 48 glaesel.dk@gmail.com

Peter Larsen mob. 27 28 38 10 peter-larsen@stofanet.dk

Thorkild Hjorth mob. 51 38 29 05 thorkild.hjorth@icloud.com

 

 

 

Således arbejder udvalget

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Digital Scale Racing - kontaktpersoner:

 

Formand Michael Juhl, mj@juhlmanagement.dk +45 30 86 42 29

Udvalgsmedlem Henrik Jensen, minicar@live.dk +45 28 74 48 83

Udvalgsmedlem Flemming Lindbaum, flemming@lindbaum.dk +45 20 26 97 78

 

Således arbejder udvalget

 

 

__________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved - DMRU - Dansk Mini Racing Union webmaster: dmru@mail.dk