Udvalg tilknyttet vognreglementer

Udvalg - tilknyttet de enkelte vognklasser - 2019


Det er i.h.t. vedtægter §3 muligt at nedsætte et udvalg – til at arbejde med vognreglementet i den enkelt klasse.


Udvalget nedsættes ved et løb i klassen.

Udvalgets medlemmer vælges, blandt de fremmødte deltagere, ved afstemning med almindeligt flertal, valgresultatet

offentliggøres herefter. Et udvalg skal bestå af min. 3 personer.

Valgperioden er kalenderåret.


Senest 14 dage efter etablering af udvalg, indsendes: – Mødestruktur for udvalget – forslagsbehandling –

infoflow - hvem består udvalget af og kontaktperson til bestyrelsen, således dette kan fremgå af DMRU’s hjemmeside.

Ligeledes informeres om enhver ændring, der måtte finde sted i et givet udvalg.


Det er på DMRU’s hjemmeside evt. ændringer i en klasses vognreglement videreformidles.


2019


1:32 - Open, 1:24 S16D   -  kontaktpersoner:


Erik Noltensmeier    mob. 21 29 46 20        nmcet122@yahoo.dk                       

Jan Pieler                 mob. 40 40 76 91        jan.pieler.JP@gmail.com

Lasse Kristensen     mob. 42 67 10 27       lasse.esr@gmail.comSåledes arbejder udvalget


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1:24 - Retro F1 - kontaktpersoner 2017:


René Glæsel                 mob. 60 80 46 48       glaesel.dk@gmail.com

Anders Hybschmann

Klaus W. Mølvig                                        kwm@vip.cybercity.dk             


Således arbejder udvalget


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2019


1:24 - Scaleauto -  kontaktpersoner:


René Glæsel                       mob. 60 80 46 48         glaesel.dk@gmail.com 

Peter Larsen                       mob.  27 28 38 10        peter-larsen@stofanet.dk                                 

Thorkild Hjorth                  mob.  51 38 29 05        thorkild.hjorth@icloud.com
Således arbejder udvalget


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Digital Scale Racing  -   kontaktpersoner:


Formand               Michael Juhl,              mj@juhlmanagement.dk    +45 30 86 42 29

Udvalgsmedlem      Henrik Jensen,           minicar@live.dk                 +45 28 74 48 83

Udvalgsmedlem      Flemming Lindbaum,  flemming@lindbaum.dk      +45 20 26 97 78


Således arbejder udvalget__________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved  -  DMRU  -  Dansk Mini Racing Union                                                                                       webmaster: dmru@mail.dk