Forside

______________________________________________________________________________________________________________________________

INFO:

 

 

--- OoOoO ---

 

TILLYKKE:

Danmarksmester 2016 - 1/24 CanAm - René Glæsel Woodracing

 

Danmarksmester 2016 - 1/24 Retro F1 - René Glæsel Woodracing

 

Danmarksmester 2016 - 1/24 Scaleauto - Per Møller HMRK - Holstebro

 

Danmarksmester 2016 - 1/24 S16D - Steen Michaelsen - Racefun

 

Danmarksmester 2016 - OPEN 32 - Steen Michaelsen - Racefun

 

----------------------------------------------------------------------------------------

6-3-16-20.00

DMRU VEDTÆGTER §16 - TILMELDING TIL DM

Man skal være medlem af en klub under DMRU for at deltage i DM-løb

15-8-16-20.00

Klubbernes opfordres til at følge nedenstående til fælles bedste.

 

Det skal bemærkes at der er tale om forhold der er at finde i vore vedtægter og regler.

 

For medlemskab af DMRU er det et krav, at formularerne “Klubregistrering” og “Baneregistrering”

udfyldes og indsendes til DMRU’s sekretariat.

 

Hvis en klub vil afholde DM løb kræves yderligere følgende:

 

• I perioden 1. oktober til 31. oktober indsendes den fortrykte DMRU løbsansøgningsformular.

Hvis der er nedsat udvalg i klassen kan udvalg fastlægge løbskalender til indsendelse.

 

• Hvert år, inden 1. oktober, skal følgende indsendes:

 

a) Oplysninger om den enkelte klub, ved anvendelse af DMRU blanketten Klubregistrering.

b) Oplysninger om klubbens bane, ved anvendelse af DMRU blanket Baneregistrering.

c) Klubbens egenkontrol af bane, ved anvendelse af arket "Formular til egenkontrol af bane".

 

Ved ændringer i ovenstående pkt. a+b+c skal oplysninger herom også indsendes.

 

Klubbernes opmærksomhed henledes endvidere på reglerne/terminer for udsendelse af invitationer til DM løb.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kommende løbs invitationer:

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

__________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved - DMRU - Dansk Mini Racing Union webmaster: dmru@mail.dk